Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

nagenoeg uitsluitend het stimuleren, ondersteunen en entameren van projecten en initiatieven daartoe van zowel natuurlijke als rechtspersonen op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk en economisch gebied, bij voorrang in de gemeente Landgraaf en voormalige gemeente Eygelshoven.