Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen, waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. Samenstelling van het bestuur kan worden opgevraagd bij Kamer van Koophandel. Stichting Raiffeisen is ingeschreven onder het KvK-nummer: 804252956. Bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • de heer Kremer
  • de heer Lauvenberg (uitgeschreven per 12 april 2023)
  • de heer Körver
  • de heer Mickartz