Verslaglegging

Hieronder zijn de verslagen van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording opgenomen: